Faliújság

ovikint

 2014/2015. nevelési évre

Az óvoda és bölcsőde többcélú intézményként működik.

A többcélú intézmény nevelési éve 2014. szeptember 01– 2015. augusztus 31-ig tart.

Nyitvatartási rendje: reggel 6 órától – délután 17.30 óráig

Nyílt órák, nyílt napok ideje az óvodai egységben:
2015. március 27.  9.00-11.00 óráig

2015. április 24. 9.00-11.00 óráig.

Egyeztetés alapján, munkanapokon a délelőtti órákban.

ÓVODAI JELENTKEZÉS ÉS BEIRATKOZÁS 2015/2016 NEVELÉSI ÉVRE

2015 szeptember 01-től a gyermek három éves korától kötelező óvodai nevelésben részt venni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2012. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető, valamint a gyermek három éves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket. A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők, kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon beül, azaz legkésőbb 2015. május 20-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

 Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás:

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik.

Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában.

A józsefvárosi önkormányzati óvodák 2015/2016. nevelési évre szóló óvodai előjegyzések időpontja 2015. május 4-8.

Hétfőn-szerdán-pénteken 8 órától – 12 óráig

Kedden-csütörtökön 14 órától – 17 óráig

az óvodavezetői irodában.

Szülői értekezlet : augusztus 25. (kedd) 17 órakor.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt legkésőbb 2015. június 2-ig.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda). Az óvoda vezetője a felvétel tárgyában az óvodai előjegyzések (felvételi kérelmek) alapján hozza meg döntését, melyről írásban értesíti a szülőt. Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a Budapest Főváros VIII. Józsefváros jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére kell 1 példányban írásban benyújtani.

A beíratáshoz szükséges a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya), továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát bemutatni az intézmény vezetőjének.

Szakmai napok

2011. évi CXC nemzeti köznevelési törvény alapján, valamint a pedagógus életpályamodell bevezetése értelmében a pedagógus portfólió készítésének elsajátítása.

Szünetek

Nyári szünet: 2015. július 20-tól – 2015. augusztus 23-ig.

Óvodai és bölcsődei csoportok száma, egyes csoportokban a gyermekek maximált létszáma:

1.)  Bölcsődei csoportok száma: 6 csoport

Gyermekek száma: 12 fő/ csoport

2.)  Óvodai csoportok száma: 6 vegyes életkorú csoport

Gyermekek száma: 24 fő/csoport

Bölcsődei beiratkozás:

2014/2015. évben folyamatosan előjegyzés függvényében csütörtökönként 8 órától – 14 óráig a bölcsődei vezetőnél, vagy érdeklődni a 3330-381 telefonszámon.

Étkezési díj:

Óvodában –

  • teljes díj: 370.-ft./nap
  • 3 gyermek után, vagy Tb. után, 50%-os támogatás
  • rendszeres gyermekvédelmi támogatással 100%-os támogatás

Bölcsődében –

  • napi térítési étkezési díj 400.-ft/gyermek és a gondozási díj (2012.éviCXVIII tv.) nem haladhatja meg a család jövedelmének 25%
  • 3 gyermek után, vagy Tb. után, 50%-os támogatás
  • rendszeres gyermekvédelmi támogatással 100%-os támogatás

Étkezési befizetési napok az óvodában:

Hónap Befizetés ideje
2015. május hónapra 2015.04.15.   8 órától – 16.30 óráig
2015. június hónapra 2015.05.13.   8 órától – 16.30 óráig
2015. július,augusztus hónapra 2015.06.17.   8 órától – 16.30 óráig

nyári zárás 2014/2015

Minden vélemény számít!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s