Faliújság

ovikint

 2014/2015. nevelési évre

Az óvoda és bölcsőde többcélú intézményként működik.

A többcélú intézmény nevelési éve 2014. szeptember 01– 2015. augusztus 31-ig tart.

Nyitvatartási rendje: reggel 6 órától – délután 17.30 óráig

Nyílt órák, nyílt napok ideje az óvodai egységben:
2015. március 27.  9.00-11.00 óráig

2015. április 24. 9.00-11.00 óráig.

Egyeztetés alapján, munkanapokon a délelőtti órákban.

Tankötelezettség 2015-ben!

Jelenleg az állam részéről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el az iskolai intézmények fenntartójának szerepét, kivéve az alapítványi és az egyházi iskolákat. A működtetők pedig az önkormányzatok.

A magyar törvények szerint a nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 45. § (2) bekezdés hatályos rendelkezése alapján:„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.”

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 01­je és április 30­a között –a  kormányhivatal által meghatározott közlemény vagy hirdetményben közzétett időpontban –köteles beíratni a lakóhely, illetve tartózkodási hely vagy választott iskola első évfolyamára.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító határozat formájában  hoz döntést, a szülő köteles a döntés jogerőre emelkedését követő öt munkanapon beíratni a  kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára!

Ami a beiratkozáshoz kell:                                         

– a szülő és a gyermek lakcímkártyája
– a gyermek TAJ kártyája
– a szülő személyi igazolványa
– az iskola érettség elérését tanúsító igazolás (ez lehet: óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, szakértői bizottság szakértői véleménye)

Amit érdemes tudni:

– meg kell állapítani, hogy a gyermek tanköteles-e vagy sem
– szabad iskola választás van; nem kötelező a körzeti iskolába járatni a gyermeket
– a körzeti általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található, ha a szülők másként nem döntenek
– a tanköteles gyermekeket tárgyév augusztus 31-ig be kell beíratni azt iskolákba
– általános iskolában nem lehet felvételi vizsgát tartani
– ingyenes tankönyvellátás van az általános iskolák első évfolyamán
– a nappali az általános iskolák első évfolyamán legalább heti öt testnevelés órát kell tartani (melyből kiváltható heti két testnevelés óra  úszással, néptánccal, közösségi és más sportjátékokkal, szabadtéri sportokkal, természetjárással, kirándulással, hagyományos magyar történelmi sportokkal,sportolással az iskolai sportkörben vagy igazolt sportolók esetén az edzéssel
– az első és ötödik évfolyamos gyermekeknek erkölcstan órán vagy egyházi jogi személy által szervezett  hit és erkölcstan órán kell részt venni
– az általános iskoláknak kötelezően legalább 16:00 óráig nyitva kell tartani
– az állami iskolákban az oktatás ingyenes, a szülők az ebédpénzeken kívül nem kötelesek másra pénzt fizetni, az iskolai alapítványoknak sem
– ingyenes a tanulmányi verseny, szakkör, diáknap, az énekkari foglalkozás, más művészeti tevékenységek, a sportkör, a helyi tantervben előírt úszásoktatás, a korrepetálás, a tehetséggondozás
– a diákigazolvány kiváltása nem kötelező

Tájékoztató az első osztályba kerülő gyermekek szülei számára !

Ideje: 2015. február  04-én 16:30 órakor

Helye: VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA

1089  Budapest, Vajda Péter utca 25-31.

Óvodai felvétel 2014. szeptember 01-től!

Az óvoda gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

(Az óvoda azt a gyermeket is felveheti, aki a harmadik életévétől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha a körzetébe tartozó minden gyermeket felvett, aki óvodai elhelyezést kért.)

Jogszabály alapján óvodakötelezett (az a gyermek, aki az 5. életévét 2014. augusztus.31-ig betöltötte) gyermek négy órában óvodai nevelésre kötelezett.

A 2014/2015. nevelési év kezdete 2014. szeptember 01-én.

A beíratáshoz szükséges a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya), továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát bemutatni az intézmény vezetőjének.

Szakmai napok

2011. évi CXC nemzeti köznevelési törvény alapján, valamint a pedagógus életpályamodell bevezetése értelmében a pedagógus portfólió készítésének elsajátítása.

Szünetek

Nyári szünet: 2015. július 20-tól – 2015. augusztus 23-ig.

Óvodai és bölcsődei csoportok száma, egyes csoportokban a gyermekek maximált létszáma:

1.)  Bölcsődei csoportok száma: 6 csoport

Gyermekek száma: 12 fő/ csoport

2.)  Óvodai csoportok száma: 6 vegyes életkorú csoport

Gyermekek száma: 24 fő/csoport

Bölcsődei beiratkozás:

2014/2015. évben folyamatosan előjegyzés függvényében csütörtökönként 8 órától – 14 óráig a bölcsődei vezetőnél, vagy érdeklődni a 3330-381 telefonszámon.

Étkezési díj:

Óvodában –

  • teljes díj: 370.-ft./nap
  • 3 gyermek után, vagy Tb. után, 50%-os támogatás
  • rendszeres gyermekvédelmi támogatással 100%-os támogatás

Bölcsődében –

  • napi térítési étkezési díj 400.-ft/gyermek és a gondozási díj (2012.éviCXVIII tv.) nem haladhatja meg a család jövedelmének 25%
  • 3 gyermek után, vagy Tb. után, 50%-os támogatás
  • rendszeres gyermekvédelmi támogatással 100%-os támogatás

Étkezési befizetési napok az óvodában:

Hónap Befizetés ideje
2015. január hónapra 2014.12.10.   8 órától – 16.30 óráig
2015. február hónapra 2015.01.14.   8 órától – 16.30 óráig
2015. március hónapra 2015.02.18.   8 órától – 16.30 óráig

nyári zárás 2014/2015

Hozzászólás

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s